תקנון האתר

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. מנהלת האתר ו/או בעליה עוסק מורשה ח.פ.514498393 (להלן: "החברה").
 2. האתר – אתר האינטרנט SPLASH.CO.IL .
 3. המוצרים – כמופיע באתר ומוצעים למכירה.
 4. זמן אספקת הסחורה:

דואר רשום: עד 14 ימי עסקים, בהתאם לתנאי דואר ישראל.

דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה – במגבלות מקום מגורי הלקוח.

*           ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן.

 1. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
 2. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
 3. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד שציינה המזמינה כמועד מועדף לאספקת הסחורה.
 4. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.
 5. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 6. הנוסחים בתקנון זה מנוסחים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

 

כללי:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים כמוצע למכירה באתר.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של האתר במייל

55atarsplash5@gmail.com      או בטלפון מס'04-6800991

 1. תקנון זה הינו הבסיס החוקי היחיד להזמנות ולגלישה באתר.
 2. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מנהל האתר ו/או בעליו ו/או החברה ו/או החברה, מנהל האתר ו/או בעליה  ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. רישומי המחשב של החברה, מנהל האתר ו/או בעליה יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 6. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 7. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה, מנהל האתר ו/או בעליה לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים, נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח.
 9. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 10. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 11. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.
 12. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 14. בעת עדכון סל הקניות, החברה, מנהל האתר ו/או בעליה שומרים לעצמם את הזכות להעביר תזכורת, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 15. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר.
 16. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח – על הלקוח לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננו מעוניין לקבל עוד דיוורים – באחריותו להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.
 17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה שומרים לעצמם את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 18. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים במחירה מוזל מיוחדת (סייל). תנאי המימוש של קופונים או מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון.
 19. אתר ספלאש עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים עלידי ספלאש, אלא בידי גורמים אחרים שלספלאש אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, ספלאש, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר ספלאש  משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
 20. אתר ספלאשמציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי ספלאש ו/או מפיציה ברחבי הארץ.
 21. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר ספלאש, מוצעים לגולשים לרכישה במחירהנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר ספלאש אין כפל מבצעים.
 22. החברהתעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה.
 23. לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיףשיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 24. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היאמתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

 

הרשמה לאתר החברה, מנהל האתר ו/או בעליה  וביצוע הזמנות דרך האתר:

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר – יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה, מנהל האתר ו/או בעליה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה, מנהל האתר ו/או בעליה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו החברה, מנהל האתר ו/או בעליה מחויבים במכירת המוצר. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם והחיוב בוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 8. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה, מנהל האתר ו/או בעליה כיעד המבוקש של הלקוח.
 9. יודגש כי החברה, מנהל האתר ו/או בעליה יהיו זכאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתם הבלעדית ובמיוחד:
  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.
  • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  • אם ישנו חוב כספים למנהל האתר ו/או בעליה או לחברות הקשורות והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 10. החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
 12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי מנהלת האתר ו/או בעליה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 13. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, מנהלת האתר ו/או בעליה יוכלו לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
 14. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח.
 15. מי זכאילבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה, ו/או כל ישות משפטית, המאוגדת ו/או הרשומה בישראל, זאת באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. אך למעט אדם או ישות משפטית העוסק/ת במסחר ובכוונתו/ה לקנות את המוצרים כדי לסחור בהם.

 

2.2 הכל  בכפוף לתנאי תקנון זה, (לעיל ולהלן : "הרוכש" ו/או "הגולש").
2.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי ספלאש הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.4 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.5ספלאש תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
2.6 ספלאש רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ספלאש מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.8.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

2.8.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בספלאש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ספלאש והחברות המציעות.

2.8.3 אם עשית שימוש בשרותי ספלאש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.8.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ספלאש או מי מטעמה
2.8.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות ספלאש.

2.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ספלאש.

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 ספלאש מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 ספלאש מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לספלאש שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ספלאש ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל ספלאש לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב ספלאש לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד ספלאש בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר ספלאש.

3.5.1 מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.

3.5.2מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי .ממחסני החברה המצויים במושב בצרה. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.
3.5.3 לספלאש שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים.
3.5.4 לספלאש שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה ספלאש רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.5דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

3.5.6התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר ספלאש ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.6מפרט כללי של המוצר.

3.5.7זהות חברת השירות.

 

3.6 ככל שיש באתר ספלאש קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תשא ספלאש באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  ספלאש לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות ספלאש.

3.7רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת" הפיצוץ" להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת " הפיצוץ" תהיה הנהלת ספלאש רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

 

 1. אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ספלאש ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי.

4.2בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.  ספלאש ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של ספלאש בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה ספלאש זכאית לבטל את ההזמנה.

4.3אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של ספלאש בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי ספלאש תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
4.5מערכת המחשב של ספלאש מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר ספלאש. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
4.6על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי ספלאש באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ספלאש לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ספלאש.

4.7איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

5. ביטול עסקת הרכישה

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים:

5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי ספלאש בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.5 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר ספלאש או במסמך שנמסר לרוכש.

5.6 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית ספלאש לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית ספלאש לגבות פחת   מהלקוח .

5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול לספלאש שוב ללא פגם במוצר או באריזה.

5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.  יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981) להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים ספלאש ואו בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם
5.9בעסקת רוכלות דמי ביטול עד 30 אחוז מס"כ העסקה +הובלות הלוך חזור.

5.10 זכות הביטול על ידי החברה, בעליה ו/או מנהל האתר:

5.10.1 במקרה בו תימצא טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, במחיר או כל פרט אחר בפרסום המוצר   .

5.10.2 זוהה רוכש שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

 

6.תשלום
6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3 אין כפל הנחות ומבצעים.

 1. אחריות ושירות

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ספלאש חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות המצורפת למוצרים בעת משלוחם לרוכש.

7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

7.3 על הרוכש לפעול בהתאם לתנאי האחריות ומקום בו יש צורך בהשגחת מבוגר בעת השימוש חלה

 1. תנאים נוספים

8.1ספלאש שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר ספלאש.
8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר ספלאש משום מצג מצד ספלאש ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי ספלאש. בשום מקרה לא תחול על ספלאש אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר ספלאש.
8.3 ידוע לגולש כי ספלאש תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר ספלאש כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר ספלאש.
8.4 ידוע לגולש כי ספלאש ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר ספלאש יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר ספלאש.

8.5 כל המחירים המוצגים באתר ספלאש כוללים מע"מ.

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר ספלאש הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי ספלאש שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר ספלאש וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ספלאש יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר ספלאש, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית ספלאש להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה
8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה ספלאש רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.9במידה ויתברר לספלאש כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של ספלאש ( חדרה -גדרה) אז תהיה ספלאש רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה . איזור החלוקה הסטנדרטי הכלול במחיר העסקה הינו בין חדרה-לגדרה. לספלאש שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש.

8.10בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב ספלאש לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

.8.12ידוע לגולש באתר ספלאש כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר ספלאש הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של ספלאש. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר ספלאש  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של ספלאש מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר ספלאש אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי ספלאש ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי ספלאש שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר ספלאש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14ידוע לגולש כי ספלאש לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר ספלאש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של ספלאש.

8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזור הצפון סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.17 אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה.

 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9.1 ספלאש תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ספלאש  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ספלאש  יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ספלאש – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספלאש.
9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של ספלאש. ספלאש שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בספלאש מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
9.3 ספלאש לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בספלאש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ספלאש והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי ספלאש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם ספלאש או מי מטעמה.
9.3.5 אם התקבל בידי ספלאש צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ספלאש.
9.3.7 אם ספלאש תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך ספלאש, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 ספלאש רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בספלאש לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ספלאש תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 1. הקניין הרוחני

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני בספלאש, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של ספלאש בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר ספלאש, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת ספלאש מראש ובכתב).

החזרת מכשיר וזיכוי למזמינים באתר בלבד עד 14 יום מיום הקניה

 

 

 1. משלוחים

11.1 כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי באופן קבוע וזמינים לאספקה מיידית, במקרים חריגים תימסר הודעה ללקוח.

11.2 במידה וניתן להשיג פריט החסר במלאי תוך זמן קצר, נציג חברת ספלאש יסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר. בכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר למשתמש ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

11.3 מפעיל האתר ידאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף הקניה / דף ההזמנה בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

11.4 יש לשים לב כי יתכנו עיכובים ע"י חברת המשלוחים במקרים של יעדים שונים וכן עקב תקלות טכניות.

11.5 יש להדגיש כי זמן אספקת המוצר הנו עד 14 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים), כאשר המוצר קיים, זמין במלאי.

11.6 במקרה של איסוף עצמי של המוצר מסניף "ספלאש" או מכל מקום אחר, שתואם מראש עם מפעילי האתר, יידרש הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

11.7 מחיר המשלוח משתנה בהתאם למוצר ומופיע בתהליך הרכישה באתר.

 

11.8 הובלה רגילה היא עד המדרכה בפתח הבית או הבניין.

11.9 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או למקומות שאינם נגישים עם רכב ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים נוספים.

11.20 במקרה של הובלה מיוחדת, חברת ספלאש ו/או הספקים שלה, יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

11.21 מחיר המשלוח תלוי גם במרחק הגיאוגרפי ובנגישות, והמחיר למרחק גיאוגרפי מיוחד בד"כ מצוין באתר.

11.22 להלן רשימת יישובים ואזורים אשר לא נכללים בצירי ההובלה הסדירה של האתר ואליהם מחיר המשלוח יינתן טלפונית בלבד: יישובי הערבה, אילת, רמה"ג, יישובי איו"ש, ישובים דרומיים לב"ש.

11.23 יודגש בזאת כי חברת ספלאש לא תיתן כל פיצוי כספי או אחר על עיכוב או תקלה במועד האספקה !

11.24 במקרים מסוימים בגין הזמנת מספר מוצרים מאותו סוג דרך האתר, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני לגבי תיאום דמי המשלוח.

זמני אספקה

**זמן אספקה – עד 14 ימי עסקים למעט פריטים חריגים **

אחריות לבריכות ג'קוזי ומוצרים דומים:

האחריות למוצר עצמו הינה בהתאם לאחריות היצרן המצורפת למוצר הנרכש.

 

אזהרה חמורה : החברה לא תישא בכל אחריות לנזק גופני שייגרם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן.   

 1. יש לבדוק לפני כל שימוש את תקינות הבריכה / ג'קוזי.
 2. יש לוודא את תקינות המים בהתאם לערכים מומלצים.
 3. יש לוודא כי ילדים אינם נמצאים בבריכה ללא השגחת מבוגרים.

 

אחריות לטרמפולינות :

האחריות למוצר עצמו הינה בהתאם לאחריות היצרן המצורפת למוצר הנרכש.

יש לפרק את רשת ההגנה במזג אויר סוער .
בימי חורף הלקוח מחויב לעגון את הטרמפולינה לקרקע ( מומלץ באמצעות שקי חול )
אזהרה חמורה : החברה לא תישא בכל אחריות לנזק גופני שייגרם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן.   

 1. יש לבדוק לפני כל שימוש את תקינות משטח הקפיצה ורשת הביטחון .
 1. יש לבדוק כי כל לולאות הברזל מחוברות למשטח הקפיצה.
 2. יש לבדוק כי משטח הקפיצה איננו יבש ואין בו קרעים או חורים .
 3. יש לוודא כי רשת הביטחון מחוברת, מתוחה וללא קרעים וחורים.

מבצעים והטבות:

 

הנחת יום הולדת__________

סייל (Sale) _____________________________________________

מנהלת האתר ו/או בעליו שומרים לעצמם הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתם.

*** תמונות להמחשה בלבד ( ייתכנו שינויים קלים בצבעים ובפרזול ) ****

תקנון :ספלאש אנרג'י בע"מ

הגדרות:

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. מנהלת האתר ו/או בעליה עוסק מורשה _________ ח.פ.514498393 (להלן: "החברה").
 2. האתר – אתר האינטרנט SPLASH.CO.IL .
 3. המוצרים – כמופיע באתר ומוצעים למכירה.
 4. זמן אספקת הסחורה:

דואר רשום: עד 14 ימי עסקים, בהתאם לתנאי דואר ישראל.

דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה – במגבלות מקום מגורי הלקוח.

*           ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן.

 1. יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
 2. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
 3. המועד המבוקש לאספקת הסחורה – המועד שציינה המזמינה כמועד מועדף לאספקת הסחורה.
 4. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.
 5. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 6. הנוסחים בתקנון זה מנוסחים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

 

כללי:

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים כמוצע למכירה באתר.
 2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של האתר במייל

55atarsplash5@gmail.com      או בטלפון מס'04-6800991

 1. תקנון זה הינו הבסיס החוקי היחיד להזמנות ולגלישה באתר.
 2. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מנהל האתר ו/או בעליו ו/או החברה ו/או החברה, מנהל האתר ו/או בעליה  ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 3. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 4. רישומי המחשב של החברה, מנהל האתר ו/או בעליה יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 5. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 6. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 7. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה עושים ככל יכולתם לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה, מנהל האתר ו/או בעליה לא יישאו באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 8. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים, נקובים בשקלים חדשים, כוללים מע"מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח.
 9. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
 10. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 11. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות.
 12. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 14. בעת עדכון סל הקניות, החברה, מנהל האתר ו/או בעליה שומרים לעצמם את הזכות להעביר תזכורת, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
 15. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר.
 16. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח – על הלקוח לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננו מעוניין לקבל עוד דיוורים – באחריותו להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.
 17. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה, מנהל האתר ו/או בעליה שומרים לעצמם את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 18. מבצעים וקופוני הנחה חלים על כל הפריטים באתר מלבד פריטים במחירה מוזל מיוחדת (סייל). תנאי המימוש של קופונים או מבצעים מתחלפים מפורטים בסופו של עמוד התקנון.
 19. אתר ספלאש עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים עלידי ספלאש, אלא בידי גורמים אחרים שלספלאש אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם, ספלאש, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור באתר ספלאש  משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
 20. אתר ספלאשמציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי ספלאש ו/או מפיציה ברחבי הארץ.
 21. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר ספלאש, מוצעים לגולשים לרכישה במחירהנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר ספלאש אין כפל מבצעים.
 22. החברהתעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה.
 23. לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיףשיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 24. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היאמתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

 

הרשמה לאתר החברה, מנהל האתר ו/או בעליה  וביצוע הזמנות דרך האתר:

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר – יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה, מנהל האתר ו/או בעליה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה.
 5. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה, מנהל האתר ו/או בעליה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיו החברה, מנהל האתר ו/או בעליה מחויבים במכירת המוצר. לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם והחיוב בוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
 8. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה, מנהל האתר ו/או בעליה כיעד המבוקש של הלקוח.
 9. יודגש כי החברה, מנהל האתר ו/או בעליה יהיו זכאים שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתם הבלעדית ובמיוחד:
  • אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.
  • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.
  • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  • אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
  • אם ישנו חוב כספים למנהל האתר ו/או בעליה או לחברות הקשורות והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
  • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 10. החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוח עדכונים באמצעות חשבונו באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
 12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי מנהלת האתר ו/או בעליה, החברה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 13. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל יתבקש הלקוח להזין את פרטי חשבונו הקיים באתר פייפאל. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון פייפאל, מנהלת האתר ו/או בעליה יוכלו לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
 14. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוח.
 15. מי זכאילבצע פעולות רכישה

2.1 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה, ו/או כל ישות משפטית, המאוגדת ו/או הרשומה בישראל, זאת באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות. אך למעט אדם או ישות משפטית העוסק/ת במסחר ובכוונתו/ה לקנות את המוצרים כדי לסחור בהם.

 

2.2 הכל  בכפוף לתנאי תקנון זה, (לעיל ולהלן : "הרוכש" ו/או "הגולש").
2.3 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי ספלאש הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

2.4 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

2.5ספלאש תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
2.6 ספלאש רשאית למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
2.7מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ספלאש מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
2.8.1 אם מסרת במתכוון פרטים שגויים.

2.8.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בספלאש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ספלאש והחברות המציעות.

2.8.3 אם עשית שימוש בשרותי ספלאש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

2.8.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם ספלאש או מי מטעמה
2.8.5 אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות ספלאש.

2.8.6 אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ספלאש.

3.1 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.

3.2 ספלאש מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.3 ספלאש מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לספלאש שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

3.4 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי ספלאש ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל ספלאש לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב ספלאש לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה,לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד ספלאש בעניין זה.

3.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר ספלאש.

3.5.1 מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.

3.5.2מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי .ממחסני החברה המצויים במשמר הירדן. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.
3.5.3 לספלאש שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע"י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים.
3.5.4 לספלאש שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר כבד לקומות גבוהות, או אספקת מוצר כבד או גדול למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה ספלאש רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.

3.5.5דרך ומועד אספקת המוצר – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

3.5.6התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר ספלאש ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3.5.6מפרט כללי של המוצר.

3.5.7זהות חברת השירות.

 

3.6 ככל שיש באתר ספלאש קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים, לא תשא ספלאש באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  ספלאש לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות ספלאש.

3.7רכישה במכירה קבוצתית במידה שלפני המועד שנקבע לסיום מכירת" הפיצוץ" להלן המכירה הקבוצתית תתקבלנה הזמנות למלוא הכמות שהוצעה במכירת " הפיצוץ" תהיה הנהלת ספלאש רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאשר את המכירה ולסגור אותה או להגדיל את הכמות המוצעת.

 

 1. אופן ביצוע פעולת רכישה

4.1רוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע באתר ספלאש ללא הגבלה של מספר היחידות הנרכשות בכפוף להימצאותן במלאי.

4.2בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.  ספלאש ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של ספלאש בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה ספלאש זכאית לבטל את ההזמנה.

4.3אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.

4.4פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של ספלאש בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי ספלאש תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
4.5מערכת המחשב של ספלאש מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר ספלאש. ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
4.6על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי ספלאש באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. ספלאש לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי ספלאש.

4.7איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

5. ביטול עסקת הרכישה

5.1 זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים:

5.2 כאשר העסקה היא לרכישת מוצר: על ידי הודעה בכתב למשרדי ספלאש בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג` (ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לפי המאוחר.

5.3 כאשר העסקה היא לרכישת שירות: בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שביטולה ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

5.4 לא ניתן לבטל עסקה לרכישת טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הרוכש בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהרוכש פתח את אריזתם המקורית.

5.5 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למחסני המשווק על הרוכש, למעט אם הביטול נבע מפגם במוצר או עקב אי התאמתו לפרטים שהוצגו לגביו באתר ספלאש או במסמך שנמסר לרוכש.

5.6 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן רשאית ספלאש לדרוש מן הרוכש דמי ביטול, אם הביטול לא נעשה בשל פגם או אי התאמה כאמור, כמפורט בסעיף 14 ה` לחוק הגנת הצרכן. כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו, רשאית ספלאש לגבות פחת   מהלקוח .

5.7 פחת בערך המוצר יחשב כאשר המוצר נפתח מאריזתו המקורית ואינו יכול לספלאש שוב ללא פגם במוצר או באריזה.

5.8 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.  יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981) להלן: "חוק הגנת הצרכן"), קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לך, רשאים ספלאש ואו בעלי החנויות לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם
5.9בעסקת רוכלות דמי ביטול עד 30 אחוז מס"כ העסקה +הובלות הלוך חזור.

5.10 זכות הביטול על ידי החברה, בעליה ו/או מנהל האתר:

5.10.1 במקרה בו תימצא טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, במחיר או כל פרט אחר בפרסום המוצר   .

5.10.2 זוהה רוכש שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.

 

6.תשלום
6.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

6.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

6.3 אין כפל הנחות ומבצעים.

 1. אחריות ושירות

7.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר ספלאש חדשים אלא אם צוין אחרת, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות כפי שיצוינו בתעודת האחריות המצורפת למוצרים בעת משלוחם לרוכש.

7.2 האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

7.3 על הרוכש לפעול בהתאם לתנאי האחריות ומקום בו יש צורך בהשגחת מבוגר בעת השימוש חלה

 1. תנאים נוספים

8.1ספלאש שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר ספלאש.
8.2 אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר ספלאש משום מצג מצד ספלאש ו/או ספקה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי ספלאש. בשום מקרה לא תחול על ספלאש אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר ספלאש.
8.3 ידוע לגולש כי ספלאש תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: "נזק") העלולים להיגרם לגולש באתר ספלאש כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר ספלאש.
8.4 ידוע לגולש כי ספלאש ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר ספלאש יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר ספלאש.

8.5 כל המחירים המוצגים באתר ספלאש כוללים מע"מ.

8.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר ספלאש הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי ספלאש שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר ספלאש וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.

8.7 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ספלאש יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר ספלאש, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית ספלאש להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה
8.8 במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה ספלאש רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
8.9במידה ויתברר לספלאש כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של ספלאש ( חדרה -גדרה) אז תהיה ספלאש רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה . איזור החלוקה הסטנדרטי הכלול במחיר העסקה הינו בין חדרה-לגדרה. לספלאש שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים בטווח הזה. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש.

8.10בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב ספלאש לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

8.11מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.

.8.12ידוע לגולש באתר ספלאש כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר ספלאש הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של ספלאש. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר ספלאש  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של ספלאש מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר ספלאש אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי ספלאש ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.

8.13 ידוע לגולש כי ספלאש שומרת לעצמה את הזכות לסרב ולהעניק, בכל עת, גישה לאתר ספלאש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

8.14ידוע לגולש כי ספלאש לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר ספלאש או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של ספלאש.

8.15 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך באזור הצפון סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

8.16כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

8.17 אחריות החברה כוללת החלפת החלק הפגום בחלק חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות דואר רשום / שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
אחריות החברה אינה כוללת תיקון ו/או החלפה המבוצעים על ידי מתקין ו/או טכנאי מטעם החברה.

 1. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

9.1 ספלאש תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של ספלאש  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת ספלאש  יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ספלאש – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ספלאש.
9.2 הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של ספלאש. ספלאש שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש בספלאש מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
9.3 ספלאש לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלה במקרים המפורטים להן:

9.3.1 העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
9.3.2 אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע בספלאש או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות ספלאש והחברות המציעות.

9.3.3 אם עשית שימוש בשירותי ספלאש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9.3.4 אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם ספלאש או מי מטעמה.
9.3.5 אם התקבל בידי ספלאש צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי.
9.3.6 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ספלאש.
9.3.7 אם ספלאש תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך ספלאש, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.

9.3.8 ספלאש רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש בספלאש לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. ספלאש תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 1. הקניין הרוחני

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני בספלאש, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של ספלאש בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר ספלאש, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
10.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת ספלאש מראש ובכתב).

החזרת מכשיר וזיכוי למזמינים באתר בלבד עד 14 יום מיום הקניה

 

 

 1. משלוחים

11.1 כל הפריטים המוצגים באתר נמצאים במלאי באופן קבוע וזמינים לאספקה מיידית, במקרים חריגים תימסר הודעה ללקוח.

11.2 במידה וניתן להשיג פריט החסר במלאי תוך זמן קצר, נציג חברת ספלאש יסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר. בכל מקרה לא נעכב משלוח בגלל פריט חסר ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. יודגש כי הודעה בדבר אי המצאות פריט במלאי תימסר למשתמש ותינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות.

11.3 מפעיל האתר ידאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף הקניה / דף ההזמנה בתוך 3 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

11.4 יש לשים לב כי יתכנו עיכובים ע"י חברת המשלוחים במקרים של יעדים שונים וכן עקב תקלות טכניות.

11.5 יש להדגיש כי זמן אספקת המוצר הנו עד 14 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים), כאשר המוצר קיים, זמין במלאי.

11.6 במקרה של איסוף עצמי של המוצר מסניף "ספלאש" או מכל מקום אחר, שתואם מראש עם מפעילי האתר, יידרש הלקוח להציג תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמי של המוצר, יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו, לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.

11.7 מחיר המשלוח משתנה בהתאם למוצר ומופיע בתהליך הרכישה באתר.

 

11.8 הובלה רגילה היא עד המדרכה בפתח הבית או הבניין.

11.9 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה מיוחדת. הובלה מיוחדת משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית או למקומות שאינם נגישים עם רכב ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים נוספים.

11.20 במקרה של הובלה מיוחדת, חברת ספלאש ו/או הספקים שלה, יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

11.21 מחיר המשלוח תלוי גם במרחק הגיאוגרפי ובנגישות, והמחיר למרחק גיאוגרפי מיוחד בד"כ מצוין באתר.

11.22 להלן רשימת יישובים ואזורים אשר לא נכללים בצירי ההובלה הסדירה של האתר ואליהם מחיר המשלוח יינתן טלפונית בלבד: יישובי הערבה, אילת, רמה"ג, יישובי איו"ש, ישובים דרומיים לב"ש.

11.23 יודגש בזאת כי חברת ספלאש לא תיתן כל פיצוי כספי או אחר על עיכוב או תקלה במועד האספקה !

11.24 במקרים מסוימים בגין הזמנת מספר מוצרים מאותו סוג דרך האתר, ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני לגבי תיאום דמי המשלוח.

זמני אספקה

**זמן אספקה – עד 14 ימי עסקים למעט פריטים חריגים **

אחריות לבריכות ג'קוזי ומוצרים דומים:

האחריות למוצר עצמו הינה בהתאם לאחריות היצרן המצורפת למוצר הנרכש.

 

אזהרה חמורה : החברה לא תישא בכל אחריות לנזק גופני שייגרם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן.   

 1. יש לבדוק לפני כל שימוש את תקינות הבריכה / ג'קוזי.
 2. יש לוודא את תקינות המים בהתאם לערכים מומלצים.
 3. יש לוודא כי ילדים אינם נמצאים בבריכה ללא השגחת מבוגרים.

 

אחריות לטרמפולינות :

האחריות למוצר עצמו הינה בהתאם לאחריות היצרן המצורפת למוצר הנרכש.

יש לפרק את רשת ההגנה במזג אויר סוער .
בימי חורף הלקוח מחויב לעגון את הטרמפולינה לקרקע ( מומלץ באמצעות שקי חול )
אזהרה חמורה : החברה לא תישא בכל אחריות לנזק גופני שייגרם כתוצאה משימוש שלא על פי הוראות היצרן.   

 1. יש לבדוק לפני כל שימוש את תקינות משטח הקפיצה ורשת הביטחון .
 1. יש לבדוק כי כל לולאות הברזל מחוברות למשטח הקפיצה.
 2. יש לבדוק כי משטח הקפיצה איננו יבש ואין בו קרעים או חורים .
 3. יש לוודא כי רשת הביטחון מחוברת, מתוחה וללא קרעים וחורים.

מבצעים והטבות:

 

הנחת יום הולדת__________

סייל (Sale) _____________________________________________

מנהלת האתר ו/או בעליו שומרים לעצמם הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתם.

*** תמונות להמחשה בלבד ( ייתכנו שינויים קלים בצבעים ובפרזול ) ****