מבצע!

רגש ORP

מק"ט 6400325 קטגוריות ,

649

מפרט המוצר:

רגש ORP

רגש ORP מבית MAGEN-eco Energy

יחידת הפקת כלור מופעלת כאשר ערך ה-ORP שנמדד קטן יותר מהערך הרצוי של ה-ORP אשר הוגדר במערכת, נתון זה מציין את הצורך להפיק עוד כלור על מנת להגדיל את ערך ORP של המים. על שטח הצג יוצג אחוז התפוקה על ידי הכיתוב "Output ."% המערכת תתחיל להפיק באופן אוטומטי כלור על מנת להגיע לערך שהוגדר.

  • טווח ערך רמת ה-ORP אשר ניתן לקבוע הוא רק בין 550 ל-900.
  • ערך ORP שנמדד, המוצג על המסך לא מתייחס לרמת הכלור הטבעי בבריכה. הערך שנמדד הוא רמת פוטנציאל החיטוי של המים, המדידה מתבצעת ביחידות של מיליוולט.
  • הערך הדרוש לשמירה על רמת כלור טבעי אופטימלי נקבע בצורה שונה עבור כל בריכה. נדרשת בדיקה ידנית רגילה של רמת הכלור על מנת לכוון בצורה מדוייקת את הערך הרצוי של ה-ORP .
  • להגדלת פוטנציאל הפקת הכלור, הגדל את הערך הרצוי של ה-ORP .
  • להפחתת פוטנציאל הפקת הכלור, הקטן את הערך הרצוי של ה-ORP .
  • בימים הראשונים שלאחר התקנת מערכת Plus D Resilience ,מומלץ להגדיר את הערך הרצוי של ה-ORP בין 800-750 .ההגדרה תאפשר ייצוב מהיר של רמות הכלור הטבעי. אם לאחר האתחול רמת הכלור הטבעי שגויה, יהיה צורך לכוונן את הערך הרצוי של ה- ORP בהתאם.

תחזוקת רגשים ORP/PH:

על מנת שהרגשים יעבדו כשורה עליהם להיות נקיים וחופשיים משמן, משקעי כימיקלים ולכלוך. לאחר שהרגשים שרו במי הבריכה, ייתכן שיהיה צורך לנקות אותם על בסיס שבועי או חודשי בהתאם לעומס המתרחצים ומאפיינים ספציפיים אחרים. תגובה איטית, צורך מוגבר לכיול pH וקריאות לא עקביות מהווים אינדיקציה שהרגשים מצריכים ניקוי. לניקוי הרגשים, נתק אותם ממחבר ה-T והסר אותם בזהירות. שטוף את קצה הרגש בעזרת מי ברז על מנת להסיר לכלוך שנתפס או נדבק עליו. ברגש ORP ,החלף את דבק הטפלון שמעל פתח הרגש והתקן מחדש את הרגשים. הדק ידנית בלבד. יש לוודא שרגש ה pH ורגש ה ORP נשארים תמיד טבולים. ייבוש יגרום נזק לרגשים ויבטל את תוקף האחריות שלהם.

מייצב (חומצה ציאנורית או משפר) – נדרש במרבית הבריכות החיצוניות לשמירה על רמות כלור נאותות. מייצב כלור מסייע לקבלת רמת כלור מתאימה במים. ללא מייצב, קרינה אולטרה-סגולה מהשמש הורסת את מרבית הכלור בתוך שעתיים, אולם רמות גבוהות מדי של מייצב עלולות לפגוע ביעילות הכלור. יש לשמור את מייצב הכלור ברמה של ppm 60 על מנת לאזן את ההשפעה המזיקה של השמש ויחד עם זאת לשמור על יעילות הכלור. כאשר משתמשים ברגשי ORP/pH אוטומטיים, רמת מייצב של ppm 40 מספיקה.

למדריך התקנה מלא ניתן לבקר באתר החברה:

https://www.magen-ecoenergy.com/heb/

*המידע הנ"ל מתייחס למערכת מלח D plus series

המבצעים שלנו